Názov spoločnosti: HRAPA – Adrián Hranica
Sídlo spoločnosti: Kotešová 908
IČO: 50045652
DIČ: 1120400655
Telefón: +421 910 663 434
Kontaktný e-mail: [email protected]
IBAN: SK97 0900 0000 0051 7948 9215
 
V prípade, že nám zasielate reklamáciu, nezabudnite prosím uviesť svoju adresu a telefónne číslo!