V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov získaných prostredníctvom webových stránok nášho internetového obchodu www.hrapa.sk, vám ako osobám, ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Obchodné meno:        Adrián Hranica

Sídlo:                            Kotešová 908, 013 61 Kotešová

IČO:                              5004562

Tel.:                             +421910663434

E-mail:                        [email protected]

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. mobilný telefón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač. Cookies používame s Vašim súhlasom za účelom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súhlas udeľujete povolením použitia jednotlivých druhov cookies prostredníctvom našich stránok. Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom našich stránok, resp. zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Na stránkach www.hrapa.sk používame niekoľko typov cookies.

            Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Cookie sa používa na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej stránke. Tieto cookies sú vymazané, keď sú zatvorené všetky okná prehliadača. Používame tiež cookies, ktoré zvyšujú užívateľský komfort pri používaní našich stránok, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia, tiež, keď zanecháte komentár na webe založenom na WordPress, WordPress automaticky nastaví súbor cookie obsahujúci meno, e-mailovú adresu a adresu URL používateľa. Tento súbor cookie umožňuje WordPressu automaticky vyplniť polia používateľského mena, e-mailu a adresy URL pri ďalších návštevách používateľa a umožňuje ukladanie údajov, kontrolu prihlásenia, kontrolu identity registrovaného používateľa, slúži ako testovacia cookie na kontrolu zariadenia používateľa, na spätnú kontrolu prihlásenia do 14 dní. Ďalej používame Cloudflare cookies, ktoré služia na maximalizáciu sieťových zdrojov, správu prenosu a ochranu našich stránok pred škodlivým prenosom. Cookies spoločnosti WooCommerce, ktoré tiež používame, slúžia na kontrolu nákupného košíka a zmien v ňom, na zbieranie navštívených a vyhľadaných produktov.

Analytické súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Sú nainštalované službou Google Analytics. Používame dva typy analytických cookies. Prvý typ sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a na sledovanie používania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov a sú ukladané po dobu 2 rokov. Druhý typ sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku a pomáha pri vytváraní analytických správ o tom, ako sa webovým stránkam darí. Zhromaždené údaje obsahujú počet návštevníkov, zdroj, odkiaľ prišli, a stránky, ktoré navštívili v anonymnej forme a sú ukladané po dobu 1 dňa.

Výkonné cookies

Tieto súbory cookie inštaluje služba Google Universal Analytics s cieľom obmedziť rýchlosť požiadaviek na obmedzenie zhromažďovania údajov na weboch s vysokou prevádzkou, sú ukladané po dobu 1 minúty.

 

Nastavenie súborov cookies môžete vykonať pri prvej návšteve našich stránok, následne si všetky cookies, ktoré sa na našich stránkach používajú, môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, mobilný telefón, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

            Vaše práva v súvislosti so spracúvaním cookies ako Vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, uvedených na našich stránkach.